ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

VŨ VĂN HIỂN

Founder DMA Network

LÃ PHÚC LONG

Head of Digital Marketing at PVcomBank

TRẦN NGUYỄN PHI LONG

Head of Retail Marketing at PNJ

Nhi Trần

Senior Consumer Scientist

Đào Thanh Bình

Google Individual Qualification

Nguyễn Trần Bảo Sơn

Google Individual Qualification