SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
MDM là chương trình hỗ trợ Marketers đạt được mục tiêu trong học tập và giúp họ thành công hơn trong con đường sự nghiệp.

Hoạt động chuyên môn định kỳ

KHÓA HỌC ĐẦU TIÊN RA MẮT

Thành lập MDM và ra mắt khóa học MDM Đông Xuân 2021, mùa đầu tiên

KHÓA HỌC MDM HÈ THU 2022

CHƯƠNG TRÌNH MDM HÈ THU 2023

CHƯƠNG TRÌNH MDM ĐÔNG XUÂN 2024

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

VŨ VĂN HIỂN

Founder DMA Network

LÃ PHÚC LONG

Head of Digital Marketing at PVcomBank

TRẦN NGUYỄN PHI LONG

Head of Retail Marketing at PNJ

Nhi Trần

Senior Consumer Scientist

Đào Thanh Bình

Google Individual Qualification

Nguyễn Trần Bảo Sơn

Google Individual Qualification

Đối tác và học viên

CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

THÀNH VIÊN CỦA MDM ĐỒNG HÀNH
CÙNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM

Joining with 100.000+
Digital Marketers

THE DIGITAL MARKETING PROFESSIONALS COMMUNITY