THƯ VIỆN
DIGITAL MARKERTING (2023)
Tài liệu, ebook và các thông tin hữu ích hỗ trợ Marketers đạt được mục tiêu trong học tập và công việc
;
Oct 26, 2023

10 thói quen xấu hủy hoại Personal Branding của bạn – Huỳnh Thắng

Personal Branding là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự tự phản ánh và cải tiến không ngừng của bản thân. Bằng cách giải quyết những thói quen phổ biến này, chúng ta có thể nâng cao nhân thức về thương hiệu cá nhân của bản thân một cách và tạo ra sự hiện diện tích cực, có ảnh hưởng tại chính nơi mình đang làm việc.